Szkolenia dla instruktorów

Szkolenia Pole Form na instruktorów Pole Fitness  we współpracy z PoleDancePolska.plWSTĘP
Sześciostopniowe szkolenie na instruktorów pole fitness POLE FORM jest pierwszym polskim szkoleniem i jest przede wszystkim owocem pasji do przekazywania wiedzy oraz doświadczenia zebranego na przestrzeni wielu lat prowadzenia różnych zajęć taneczno - ruchowych w tym oczywiście również pole dance i pole fitness przez twórczynię szkolenia – Natalię Marię Wojciechowską.
Program szkolenia został opracowany tak, by osoby po szkoleniu nie tylko więcej wiedziały o pole dance, pole fitness i pole sport, ale by miały poczucie, że w jakąkolwiek dziedzinę tańca się zaangażują to szkolenie, które przeszły pomoże im w szybkim wdrożeniu odpowiednich metod nauczania poprzez system metodyki, który poznali podczas szkolenia.
Natalia szkoliła m.in.takie osoby, jak : Martyna Dominikowska, Małgorzata Lupa i Agnieszka Jurczak z Pole Dance Project, Wiolettę Kącką - master instruktora Stowarzyszenia Pole Sport Polska, Marlenę Janus, Marcina Piwowarka, Aleksandrę Kulikowską, Katarzynę Sasinowską z Hell Yeeeah Pole Dance Studio, Marię Rozbicką, Elżbietę Łojszczyk i innych.

Szkolenia na instruktorów pole fitness zostały tak skomponowane by dać przyszłym instruktorom szlif, przygotować na różne sytuacje, które mogą mieć miejsce podczas zajęć, uporządkować już posiadaną wiedzę, wyczulić na tematy etyki instruktora i przekazać wiele innych bardzo ciekawych i potrzebnych rzeczy, które stanowią nieodzowny element pracy każdego instruktora niezależnie czego uczy. 

Dlaczego szkolenie jest nazwane na INSTRUKTORÓW POLE FITNESS a nie POLE DANCE?

 

Pole Dance – taniec na rurze – jest swoistym połączeniem tańca oraz akrobacji na rurze, co czyni go tańcem wyczynowym, jednakże, jak nazwa wskazuje trzeba wykazać się naturalnie umiejętnościami tanecznymi , jak pojęcie muzykalności, dynamiki, flow, poczucia rytmu, wyrażania emocji , prezencji artystycznej itd.. Aby być instruktorem POLE DANCE trzeba być jednocześnie obeznanym z pozycjami na rurze, jak i z wymienionymi pojęciami dotyczącymi tańca, a wiadomo od zawsze, że tańczyć NIE KAŻDY może. Edukacja w tym temacie, czyli najpierw: jak tańczyć, czym jest taniec, a potem jak uczyć tańca innych, jak ktoś nie tańczył, nie jest tancerzem i nie ma takich zdolności jest bardzo długa i wymaga lat zdobywania doświadczenia oraz odkrywania siebie na poziomie artystycznym i emocjonalnym. POLE FITNESS zaś jest formą rekreacji ruchowej dostępną dla każdego na poziomie na jakim dana osoba zdecyduje się być ( chodzi o umiejętność wykonywania pozycji na rurce, łączenia ich z innymi pozycjami) . Instruktorami POLE FITNESS nie muszą być osoby znające pojęcia związane z tańcem , choć oczywiście umiejętność ułożenia bardziej rytmicznego układu do jakiejś muzyki jest mile widziana. POLE FITNESS to forma dostępna dla każdego kto jest zdrowy, sprawny i ma duże chęci oraz jest ambitny i pracowity.

POLE FITNESS nie jest gorszy, czy lepszy od POLE DANCE – jest po prostu inny – stawia na naukę pozycji, na wzmacnianie ciała, na dobrą kondycję psychofizyczną, na kształtowanie silnej osobowości i odkrywanie swoich możliwości na rurce i dzięki temu jest : SATYSFAKCJONUJĄCY i jest WYZWANIEM, które może podjąć każdy chętny ( jak wspomniane wcześniej – musi być zdrowy) . Nie jest powiedziane, że zaczynając od FITNESSU nie można skończyć na tańcu – to może być i w wielu przypadkach jest - wspaniały wstęp do dalszego rozwoju nawet w kierunku tańca, czyli właśnie POLE DANCE.

My naszymi szkoleniami chcemy wyraźnie zaznaczyć czym jest POLE FITNESS i oczywiście umożliwić osobom, które od jakiegoś czasu chodzą na zajęcia rekreacyjne na rurce w różnych szkołach, klubach itd., które to placówki nazywają zajęcia zazwyczaj POLE DANCE by mogły rozwinąć skrzydła jako instruktorzy POLE FITNESS w pełni świadomi swoich umiejętności oraz reprezentowanego stylu.

 

1. Jednostka nadzorująca:

 

POLE FORM – www.poleform.pl 

POLE DANCE POLSKA – www.poledancepolska.pl 

 

2. Szkolenie jest przeznaczone dla:

 

- osób, które od dawna prowadzą zajęcia w szkołach pole dance/pole fitness i chcą się doszkolić, poszerzyć wiedzę, do-edukować się na bardzo dobrym poziomie oraz uzyskać dyplom ukończenia szkolenia wraz z certyfikatem i kartą Instruktora Pole Fitness POLE FORM

- osób, które od dawna trenują pole dance i czuja się na siłach, by teraz innym przekazywać swoja wiedzę

- osób, które od niedawna trenują pole dance , ale czują się na siłach by rozpocząć szkolenie instruktora pole dance/pole sport, ponieważ to jest ich powołanie

 

3. System szkolenia:

 

Część przedmiotów dla ułatwienia została opracowana specjalnie na ten kurs w formie materiałów dydaktycznych w systemie e-learning przez najlepszych specjalistów w danych dziedzin, materiały pochodzą z uczelni międzynarodowych i uniwersytetów na terenie całej Polski oraz od właścicieli portali tematycznych – specjalistów w dziedzinach pokrewnych POLE FITNESS

Szkolenie obejmuje bardzo obszerny program w postaci:

-zajęć stacjonarnych praktyczno-teoretycznych

-zajęć stacjonarnych w połączeniu z systemem e-learning

-zajęć opartych wyłącznie na systemie e-learning

 

4. Szkolenie jest certyfikowane przez:

 

POLE FORM i POLE DANCE POLSKA

 

5 . Założenia programowe:

 

1. Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na kurs:

około 24 godziny zegarowe (w zależności od grupy, niektóre części szkolenia mogą zostać przedłużone)  + praca własna w systemie e-learning + egzamin – ilość godzin jest uzależniona od potrzeb – dla każdego dopasowujemy kurs indywidualnie

 

2. Cel i zadania szkoleniowe

Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do pracy w charakterze instruktorów POLE FITNESS poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do programowania i prowadzenia zajęć POLE FITNESS

Zadania szkoleniowe zakładają:

- Doskonalenie własnych umiejętności kursantów w zakresie techniki POLE FITNESS

- Przekazanie wiadomości teoretycznych oraz nabycie umiejętności metodycznych niezbędnych do realizacji procesu szkolenia kursantów w szkołach prywatnych pole dance/pole fitness oraz prywatnych studio pole dance I pole fitness

- Zdobycie przez kursantów podstawowych umiejętności pedagogicznych i organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć POLE FITNESS

- nauczenie systemu motywowania siebie oraz swoich kursantów do stałego poszerzania wiedzy na tematy związane z pole sport, a w szczególności rozwijania techniki

Absolwenci szkolenia otrzymują dyplom i kartę instruktora 1 stopnia POLE FITNESS – POLE FORM po zdaniu końcowego egzaminu i spełnieniu innych warunków określonych w dalszej części tego dokumentu

 

6. Program szkolenia

 

PLAN ZAJĘĆ STACJONARNYCH Z PODZIAŁEM NA BLOKI

 

Jest to przykładowy plan zajęć i może ulec zmianie o czym osoby biorące udział w szkoleniu zostaną poinformowane przez organizatora

 

I BLOK

5 godzin - Anatomia i fizjologia

- zajęcia teoretyczno-praktyczne - wykład połączony z treningiem TBC na podstawie, którego prowadzący pokazuje i tłumaczy pojęcie Siły i Wytrzymałości oraz Szybkości oraz biomechaniki ruchu

II BLOK

2 godziny - Etyka Instruktora

- wykład interaktywny Natalii Marii Wojciechowskiej - pojęcia etyki, zastosowanie w konkretnych przypadkach

1 godzina - Historia, najważniejsze organizacje i ich osiągnięcia - wykład interaktywny Natalii Marii Wojciechowskiej

2 godziny - rozgrzewka w praktyce

III BLOK

2 godziny - Podstawy nomenklatury

- ćwiczenia w grupie - zajęcia praktyczne – Natalia Maria Wojciechowska

4 godziny - Metodyka nauczania na podstawie figur z poziomu 1, prowadzenie zajęć

- ćwiczenia w grupie - zajęcia praktyczne – Natalia Maria Wojciechowska

IV BLOK

4 godziny – Prowadzenie zajęć – zajęcia praktyczne - egzamin praktyczny

2 godziny – Techniki uzupełniające – ćwiczenia wzmacniające oraz stretching w trakcie i po zajęciach – czemu służy, jakie są ogólne założenia

2 godziny - egzamin teoretyczny

 

Przedmioty oznaczone “*” są objęte egzaminem teoretycznym lub/i praktycznym

 

część

Przedmiot

Wyszczególnienie materiałów dydaktycznych

Wykładowca/system e-lerning

Liczba godzin

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

G

 

Ó

 

L

 

N

 

A

*Anatomia i fizjologia

FIZJOLOGIA – Anna Jabłońska

FIZJOLOGIA – prezentacja ze zdjęciami

ANATOMIA - podstawy

ANATOMIA - opisowo

MIĘŚNIE, PRZYCZEPY i ICH CZYNNOŚĆ

FIZJOLOGIA - OGÓLNIE

TYPY BUDOWY oraz RODZAJE i ZASADY TRENINGU

GIBKOŚĆ - prezentacja Power Point

KOORDYNACJA - prezentacja Power Point

SIŁA - prezentacja Power Point

SZYBKOŚĆ - prezentacja Power Point

WYTRZYMAŁOŚĆ - prezentacja Power Point

 

Mgr.Anna Jabłońska/ Mgr.Mariusz Hrycyna

5 +

e-learning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 +

e - learning

*Etyka Instruktora

Etyka Instruktora – autorstwa Natalii Marii Wojciechowskiej

Natalia M.Wojciechowska

2 +

e-learning

Antropomotoryka

Wiedza ogólna

e-leraning

e-learning

*Dieta i żywienie

ODNOWA BIOLOGICZNA A ŻYWIENIE

 

e-leraning

J/w

*Pedagogika

METODYKA ZAJĘĆ RUCHOWYCH

PEDAGOGIKA OGÓLNIE

4 godziny e-learning

J/w

*Pierwsza pomoc

APTECZKA

POMOC MEDYCZNA

RESUSCYTACJA

 

e-learning

J/w + konieczność odbycia kursu pierwszej pomocy potwierdzonego certyfikatem

 

S

P

E

C

J

A

L

I

S

T

Y

C

Z

N

A

*Nomenklatura POLE FITNESS

Podstawy nomenklatury autorstwa Natalii Marii Wojciechowskiej

Natalia Maria Wojciechowska

4 +

e-learning

 

 

 

 

 

19 +

e-learning

*Metodyka nauczania na podstawie figur ze stopnia 1 POLE FITNESS

Metodyka nauczania POLE FITNESS autorstwa Natalii Marii Wojciechowskiej

J/w

4 + e-learning

*Historia pole dance/pole fitness + struktury/organizacje/konkursy

-----

J/w

2 +

e-lerning

*Prowadzenie zajęć

-----------

J/w

6 +

e-learning

*Techniki uzupełniające – ćwiczenia wzmacniające I stretching

Podstawy stretchingu autorstwa Natalii Marii Wojciechowskiej

 

 

J/w

3 +

e learning

Niektóre przedmioty są prowadzone w tym samym czasie, jak np.: metodyka z nomenklaturą

 

 

 

7. Egzamin na zakończenie szkolenia:

 

1. Egzamin składa się z dwóch części

- część teoretyczna obejmująca wszystkie przedmioty – 2 godziny ( test z odpowiedziami do wyboru oraz opisowymi) - należy uzyskać co najmniej 75 % punktów w przeciwnym razie uzyskuje się ocenę negatywną

- *część praktyczna – składa się z 3 części (należy uzyskać co najmniej 70% - średnia ze wszystkich części):

- w trakcie ostatnich zajęć szkolenia uczestnicy otrzymując kart ocen według których sami siebie oceniają - maks. 70 pkt

- podczas w/w zajęć szkoleniowiec na podstawie własnej karty ocenia uczestnika - maks 78 pkt.

- uczestnik (w indywidualnym terminie) musi dosłać na adres  info@poledancepolska.pl :

- uzupełnionych przez 20 kursantów kart oceny – udostępnione po szkoleniu

- list referencyjny od pracodawcy lub jeśli jest się tym pracodawcą to oświadczenie od jakiego czasu prowadzi się zajęcia lub kiedy planuj się rozpocząć zajęcia i gdzie? ( wystarczy zwykle oświadczenie z powyższymi informacjami podpisane przez osobę oświadczającą)

- filmiki (absolutnie nie do dalszego udostępniania) własnych kursantów wykonujących 10 figur z poziomu 1 (co najmniej 2 kursantów)

oraz filmiku pokazującego fragment zajęć – rozgrzewka plus 3 figury z asekuracją

- przesłanie skanu certyfikatu zaświadczającego odbycie kursu pierwszej pomocy

*Tak rozwinięty egzamin praktyczny stanowi element szkolenia i pozwala na bardzo świadome rozpoczęcie pracy jako certyfikowany instruktor Pole Fitness Pole Form. W razie problemów z filmikami prosimy o informację mailową. 

 

2. Powtórzenie Egzaminu w razie oceny negatywnej z którejkolwiek części egzaminu:

- powtarza się część egzaminu, z której uzyskało się negatywną ocenę

- termin powtórki egzaminu do indywidualnego uzgodnienia

- 300 zł kosztuje dodatkowe podejście do jednej części egzaminu, czyli w przypadku oceny negatywnej z dwóch części ponowne podejście do egzaminu to 600 zł.

- do egzaminu można podchodzić dowolną ilość razy

 

8. Uprawnienia po zdanym egzaminie i uzyskaniu licencji, przedłużanie licencji, odebranie licencji:

 

W dniu 23 lipca 2013 w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 13.06.2013 o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów , czyli tzw . deregulacja

W zakresie dot. sportu ustawa zlikwidowała nadzór Ministerstwa Sportu i Turystki nad systemem edukacyjnym w sporcie .Konkretnie :

-MSiT nie będzie od wejścia w życie Ustawy / 23.08.2013 / nadawać stopni instruktora sportu i tytułów trenerskich

To oznacza, że każda placówka/firma/osoba fizyczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie może zorganizować szkolenie z danej dyscypliny sportowej lub formy rekreacji ruchowej I fitnessu wedle własnego uznania I programu.

Certyfikat ukończenia szkolenia oraz karta instruktora POLE FORM będą uprawniały do prowadzenia zajęć pole dance/pole fitness oraz do tytułowania siebie INSTRUKTOREM POLE FITNESS – POLE FORM

Karta/licencja wystawiana jest max. w ciągu 8 TYGODNI ( jeśli są spełnione wszelkie warunki, czyt.dalej) od zdania egzaminu. Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI

 

1. Licencja jest wystawiana na okres 2 lat po:

 

• przesłaniu wszystkich dokumentów wymienionych w punkcie o egzaminie praktycznym

 

2. Licencja jest przedłużana na okres nieokreślony po:

 

(najlepiej jest uzyskać przedłużenie licencji na czas nieokreślony po zaliczeniu ostatniego stopnia)

 

• uiszczeniu opłaty w wysokości 300 zł

• przedstawieniu zaświadczenia o prowadzeniu zajęć pole dance w dowolnej szkole/ szkołach pole dance przez łączny okres co najmniej 6 miesięcy w ciągu dwóch lat od uzyskania licencji dowolnego stopnia. Zaświadczenie podpisane przez właściciela szkoły/szkół – wzór dokumentu zostanie wysłany drogą poczty elektronicznej + 10 kart oceny (te same karty co przy uzyskiwaniu licencji) wypełnionych przez innych kursantów niż kursantów wypełniających karty oceny w 3 części egzaminu praktycznego. 

 

3. Licencja może zostać odebrana w dowolnym momencie gdy:

 

• do jednostki nadzorującej dojdą informacje, które zostaną potwierdzone o nieprzestrzeganiu systemu nauki oraz zasad etyki instruktora narażając uczniów/kursantów na ubytki na zdrowiu

 

9. Warunki przystąpienia do szkolenia:

 

1. Posiadanie umiejętności w zakresie pole fitness na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym – na szkoleniu uczestnicy uczą się, jak uczyć innych, a nie jak wykonywać pozycje

2. Dobry stan zdrowia pozwalający na udział w szkoleniu i wykonywanie zawodu instruktora sportu potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.

3. Przesłanie zgłoszenia ( ptarz.pkt.11.1)

4. Warunki zaliczenia szkolenia:

5. Teoretyczne przygotowanie się do zajęć i ich prowadzenia

6. Przedstawienie dokumentu zaliczenia/zdania kursu pierwszej pomocy ( bez tego dokumentu karta instruktora zostanie wydana na okres 1 roku i przedłużona w momencie otrzymania przez Pole Dance Polska

7. Wykazanie się umiejętnościami technicznymi na poziomie umożliwiającym demonstrowanie poszczególnych kroków, figur i choreografii

8. Uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowywanych konspektów lekcji tańca i zajęć treningowych.

9. Uzyskanie pozytywnej oceny z prowadzenia zajęć z zakresu nauczania i doskonalenia techniki figur tanecznych

10. Uzyskanie pozytywnej oceny na egzaminie końcowym na instruktora pole sport

11. Egzamin końcowy obejmuje:

• ocenę udziału i aktywności kursanta w zajęciach programowych;

• ocenę umiejętności techniki wykonania kroków i figur pole fitness

• ocenę uzyskaną na egzaminie w formie testu – pytania obejmują wszystkie przedmioty – te w systemie e-learning również

• ocenę odpowiedzi udzielonych na pytania dotyczące treści kształcenia z przedmiotów części ogólnej i specjalistycznej stawiane przez członków Komisji Egzaminacyjnej.

 

10. Kadra szkolenia:

 

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA POLE FITNESS

Natalia Maria Wojciechowska – absolwentka szkoły baletowej w Hamburgu, założycielka Stowarzyszenia Pole Sport Polska oraz serwisu informacyjnego Pole Dance Polska, kreatorka marki Pole Dance Project, a obecnie również właścicielka i dyrektorka artystyczna - Centrum Baletowego Neoclassica oraz Warsaw Ballet.

ANATOMIA I FIZJOLOGIA

Anna Jabłońska - prekursorka szkoleń fitness w Polsce. Właścicielka Fitness College, absolwentka szkoły baletowej imienia Romana Turczynowicz w Warszawie, lub wymiennie Mariusz Hrycyna - Absolwent AWF Warszawa. Doktor Nauk o Kulturze Fizycznej. Jego praca dydaktyczna oraz naukowa dotyczy Anatomii prawidłowej człowieka z uwzględnieniem Biomechaniki układu ruchu człowieka oraz Teorii sportu. Jest wieloletnim trenerem personalnym, dodatkowo zajmuje się szkoleniem z zakresu kulturystyki, treningu funkcjonalnego oraz trenera personalnego. Podczas szkoleń dużo uwagi poświęca zagadnieniom dotyczących anatomii funkcjonalnej, fizjologii wysiłku, biomechaniki układu ruchu oraz korekcji wad postawy. Nieustannie zgłębia i poszerza swoją wiedzę. Jest osobą otwartą i kontaktową a szkolenia prowadzone są z pasją.

 

11. Procedura zgłoszenia udziału:

 

Organizator może się zastosować, lub podać własne warunki zgłoszenia

1. poniższych danych:

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES MAILOWY:

TELEFON KONTAKTOWY:

• dokument potwierdzający kurs pierwszej pomocy ( jak się ma, nie jest to obowiązek przy zgłoszeniu)

z oświadczeniem:

"W MOMENCIE STANIA SIĘ UCZESTNIKIEM SZKOLENIA POLE FORM ZGADZAM SIĘ NA WYKORZYSTYWANIE MOJEGO WIZERUNKU W CELACH PROMUJĄCYCH SZKOLENIE I OŚWIADCZAM, ŻE DO SZKOLENIA PRZYSTĘPUJĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ROZUMIEJĄC, ŻE W MOMENCIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU PODCZAS SZKOLENIA NIE MOGĘ TYMŻE WYPADKIEM ORAZ KOSZTAMI LECZENIA I UBEZPIECZENIA OBCIĄŻYĆ ORGANIZATORÓW SZKOLENIA"

2. Wysłanie Zgłoszenia na adres info@poledancepolska.pl - chyba, że organizatorem szkolenia jest ktoś inny niż Pole Dance Polska i został podany inny mail - mail organizatora

3 Zapłacenie całej kwoty i wysłanie mailem na  info@poledancepolska.pl i potwierdzenia przelewu

4. Rezerwacje przyjmujemy na adres info@poledancepolska.pl 

- zgłoszenie musi zawierać informację o miejscu i terminie szkolenia oraz zawierać poprawnie wypełnione zgłoszenie

5. O przyjęciu na kurs decyduje:

- kolejność wpłat - czyli 6 pierwszych osób, które wysłały przelew w pełnej kwocie

 

12. Płatności:

 

1. Całkowita cena kursu na Instruktora POLE FITNESS POLE FORM stopnia 1

1850 zł brutto, chyba, że organizator zadecydował inaczej

2. System płatności:

A) jednorazowa wpłata 1850 zł

3. Wpłaty przelewem na konto:

Konto zostanie udostępnione w korespondencji mailowej -  info@poledancepolska.pl 

 

13. Dodatkowe informacje i uwagi:

 

1. uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2. na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

3. dokładny plan szkolenia zostanie przesłany uczestnikom drogą poczty elektronicznej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia

 

14. Uzyskanie wyższych stopni:

 

1. Uzyskanie wyższych stopni odbywa się w drodze kursu korespondencyjnego, czyli on line – bez dodatkowych kosztów szkolenia

2. EGZAMIN NA STOPIEŃ 2 : Instruktor, który zdał egzaminy na STOPIEŃ 1 dostaje materiały do nauki na STOPIEŃ 2 i zdaje egzamin on-line w postaci:

• przesłanego filmiku na adres info@poledancepolska.pl ( zakres figur zostanie podany) - na filmiku musi być pokazane jak instruktor uczy i asekuruje kursanta w co najmniej 5 pozycji z danego stopnia

• konsultacji na SKYPE w ustalonym indywidualnie terminie (opcjonalnie)

przesłania 10 kart ocen kursantów - udostępnione w odpowiednim czasie

 

3. Koszt każdego kolejnego STOPNIA ogranicza się do :

• kwoty 300 zł za każdy stopień i zasady jak wyżej

4. Można zaliczyć więcej niż jeden stopnień na raz (tylko po zaliczeniu szkolenia na stopniu 1)

2 stopień - 300 zł

2 i 3 stopień - 450 zł

2,3 i 4 stopień - 575 zł

2,3,4 i 5 stopień - 625 zł

2,3,4,5 i 6 stopień - 675 zł

warunki uzyskania są takie same, jak w punkcie 14.2 tylko należy przedstawić filmiki kolejno dla każdego stopnia (5 figur na dany stopień - figury zostaną podane) 

 

KONTAKT: info@poledancepolska.pl 

 

POZOSTAŁE UWAGI:

1. Kursant otrzymuje odpowiednio wcześniej materiały dydaktyczne z którymi powinien się zapoznać przed rozpoczęciem szkolenia

 

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA:

 

Instruktorzy z certyfikatami Pole Form

 Stopnia 1:

Agnieszka Dawidowicz

Marta Gilarska

Magdalena Ślusarczyk

Natalia Chałupka

 Stopnia 2:

 

 Stopnia 3 :

 - Katarzyna Sasinowska

 - Marlena Janus

 Stopnia 4:

 -

 Stopnia 5:

 - Maria Rozbicka

 - Iwona Drzymała

 - Aleksandra Kulikowska

 - Michał Piwowarek

 - Elżbieta Łojszczyk

 Stopnia 6:

 - Magdalena Gołkowska

 

Czego uczymy podczas szkolenia?

 

 

jak prowadzić zajęcia taneczno-ruchowe

jak prawidłowo tłumaczyć figury, tworzyć układu bazujące na figurach, pracować nad rozciągnięciem, wzmacnianiem siły,

jak reagować na różne sytuacje, które mogą mieć miejsce podczas zajęć: omdlenia, skaleczenia itd.

Jak dbać o bezpieczeństwo podczas zajęć;

jak budować siłę i rozciągnięcie;

- jak przełamywać bariery w tłumaczeniu, jak rozkładać na części figury

jak figury się nazywają, dlaczego ich nazwy są ważne i po co jest stosować oraz jak są tworzone

poznasz najważniejsze wydarzenia, osoby itd. W branży pole dance i pole fitness oraz zrozumiesz dlaczego to jest ważne by to wiedzieć

zrozumiesz jakim instruktorem na pewno nie chcesz być i dlaczego oraz co wpływa na postrzeganie Ciebie jako instruktora i jak możesz tym zarządzać

Dlaczego warto wybrać szkolenie Pole Form?

 

 

Natalia Maria Wojciechowska – autorka szkolenia Pole Form - jako absolwentka szkoły baletowej im.Johna Neumeiera w Hamburgu, kierowaną wewnętrzna potrzebą oraz intuicją rozpoczęła karierę pedagogiczna w roku 2005. Na samym początku prowadziła zajęcia dla dorosłych i dzieci w formie wakacyjnych warsztatów, które jednakże szybko stały się bardzo cenionymi na rynku. Te pierwsze doświadczenia utrwaliły ją w przekonaniu, że nie tylko w przyszłości, ale tak naprawdę już od zaraz chce podążać tą ścieżką – uczenia innych. To również podczas tych wakacyjnych warsztatów zaczęła opracowywać swoją obecnie najbardziej znana metodę nauczania – EXTENSIO body stretching- która ma swoich fanów na całym świecie.

Więcej o Extensio: www.extensio.pl

W roku 2007 Natalia prowadziła szkółkę baletową dla dzieci w domu kultury w Jabłonnej łącząc wówczas kwitnącą karierę taneczną – jako solistka Polskiego Baletu Narodowego – z rozwojem jako pedagog. To tam stawiała pierwsze kroki, jako już nie tylko nauczyciel, ale właścicielka rozwijającego się małego biznesu.

W roku 2009 kiedy w jej życiu pojawił się pole dance zaczęła uczyć się go sama. To właśnie wtedy zaczął powstawać program szkolenia Pole Form. Na samym początku przeprowadzała testowe wersje szkolenia na tancerkach klubu Nowy Orlean, w którym po godzinach pracy w Polskim Balecie Narodowym, była menedżerem. Drogą prób i błędów oraz eliminowania niepotrzebnych elementów I wprowadzania innych, bardziej potrzebnych powstał obecny program obejmujący takie przedmioty, jak:

etyka instruktora,

metodyka nauczania,

anatomia,

nomenklatura pole fitness,

zasady prowadzenia zajęć taneczno-ruchowych,

fizjologia,

historia pole dance + twórcy, organizacje, konkursy,

odpowiedzialność instruktora,

podstawy stretchingu,

rozgrzewka

ćwiczenia wzmacniające,

W 2010 roku Natalia stworzyła markę Pole Dance Project – studio i agencja tańca, które bardzo szybko dzięki sposobowi przeszkolenia instruktorów, ujednoliconemu programowi nauczania, ciągłemu podnoszeniu kompetencji instruktorów stało się najbardziej rozpoznawalnym studio na rynku polskim. To Również w roku 2010 zostało przeprowadzone pierwsze objęte patronatem Stowarzyszenia Pole Dance Sport Polska szkolenie na instruktorów pole fitness ( wówczas jeszcze nie było to szkolenie pod nazwą Pole Form) , którego owocem są takie instruktorki jak: Marta Janda, Anna Fredo i inni.

W 2012 roku szkolenie opracowane przez Natalią stało się szkoleniem Stowarzyszenia Pole Dance Sport Polska. Z rokiem 2014 nadeszły duże zmiany, ponieważ Natalia po wcześniejszym przekazaniu Pole Dance Project nowym właścicielom, postanowiła również odejść ze Stowarzyszenia by móc w pełni swobodnie realizować inne, innowacyjne projekty taneczne i pedagogiczne. Wtedy to właśnie nawiązała współpracę pod kątem szkoleń z marką Pole Form tworząc pierwsze polskie szkolenie na instruktorów pole fitness.

Obecnie Natalia dalej rozwija karierę jako pedagog ucząc we własnym Centrum Baletowym Neoclassica – www.neoclassica.pl i prowadząc szkolenia Pole Form. Prowadzi również serwis i blog informacyjno-edukacyjny o pole dance w Polsce - www.poledancepolska.pl, www.poledancepolska.bolgspot.com

Więcej o Natalii: http://neoclassica.pl/pedagodzy/40-natalia-maria-wojciechowska

Prawdopodobnie jest wiele bardziej znanych szkoleń na rynku, ale za szkoleniem Pole Form stoją lata dążenia do perfekcji milimetr po milimetrze, które zostało zaszczepione autorce szkolenia podczas edukacji baletowej oraz później podczas pracy w różnych zespołach baletowych. To dążenie do perfekcji w połączeniu z pasją do przekazywania wiedzy jest kwintesencją szkolenia Pole Form

 

Co jeszcze należy zrobić przed kursem?

 

 

Uzyskać dyplom kursu pierwszej pomocy – można też po, ale przed zawsze lepiej

Ubezpieczyć się od NNW na czas kursu

Zapoznać się z materiałami edukacyjnymi i zwyczajnie się nauczyć tego, co w nich zawarte

Znać te figury:

- podstawowe wejście na rurkę, nie bokiem
- pole seat – przetrzymany co najmniej 5 sekund ( tak jak i wszystkie pozostałe pozycje) 
- inverted straddle
- basic spin
- front hook spin
- ankle cross release
- outisde leg hook

- full bracket straddle ze zmianą do chair i opuszczenie nóg
- reverse superwoman
- shoulder mount lift
- under arm front hold oraz back
- wrist seat

a jak masz wątpliwości, czy dobrze kojarzysz, które to są figury to napisz do Natalii – info@poledancepolska.pl

 

Jaki jest dokładny plan szkolenia?

 

 

Plan, czyli dokładne godziny oraz kolejność przedmiotów - jest podawany uczestnikom na co najmniej 10 dni przed początkiem szkolenia.

 

 

Macie pytania?

 

Zawsze możecie napisać do autorki szkolenia – info@poledancepolska.pl – niezależnie kto jest organizatorem szkolenia lub gdzie szkolenie się odbywa